Anmälan Amundsen Race 2018

För att få starta i Amundsen Race måste du vara minst 18 år på startdagen, ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. För svenska förare gäller dessutom krav på “Grönt kort”.

Anmälan är personlig och följer föraren ej spannet.

Max. antal deltagande ekipage: 45 spann.

 

Anmälan öppnar 1 oktober 2017 

Instruktioner för att anmäla dig:

Anmälningsblanketten hittar du genom att klicka HÄR  

Fyll i anmälningsblanketten och tryck skicka. Blanketten skickas automatisk till registration@amundsenrace.com

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsideadress.

Det är trevligt om du skickar med en bild på dig själv!

Betala anmälningsavgiften

Din anmälan godkänns och annonseras på deltagarlistan först efter att startavgiften är betalad.
VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser. Startavgiften betalas till:

Jämtlandsfjällens slädhundklubb

Nordea, Sverige

Plusgiro:685882-3

IBAN: SE57 9500 0099 6018 0685 8823

BIC code (SWIFT): NDEASESS

4.000,- SEK 12-spann

3.500,- SEK 8-spann

 

Efter 15 januari 2018 höjes startavgiften

med 1.000,- SEK

till 5.000,- SEK, resp. 4.500,- SEK

Väntlistan och Återbetalning

Riktlinjer för eventuel väntlista: Vid mer än 45 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmer före 15 januari 2018 och inom 24 timmar efter 15 januari 2018. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till registration@amundsenrace.com

Vid fler än 45 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

 

T.o.m den 15 januari 2018 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 1000,- SEK vid avanmälan. Efter den 15 januari 2017 måste läkarintyg alternativt veterinärintyg på hela spannet lämnas till tävlingsledningen i original senast 14 dagar efter tävlingens sista dag för att kunna få startavgiften med ett avdrag på 1000,- SEK återbetald.

Inför veterinärbesiktning

Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.

Tävlingen körs på egen risk, och den tävlande skall skriva under en försäkran som lämnas i sekretariatet i samband med utdelningen av nummerlappen.

 

Blanketter

Blankett till veterinärbesiktning

Blankett försäkran om att tävlingen körs på egen risk

 

För mer information eller frågor kontakta:

registration@amundsenrace.com