Anmälan Amundsen Race 2022

Anmälan öppnar den 10 oktober 2021

För att få starta i Amundsen Race måste du vara minst 18 år på startdagen, giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. För svenska förare gäller dessutom krav på ”Grönt kort”.

Anmälan är personlig och följer föraren ej spannet.

Max antal deltagande ekipage: 50 spann.

Instruktioner för att anmäla dig:

Anmälningsblanketten hittar du genom att klicka på link registrering (OBS: länken aktiveras 21.10.10 kl:12.00)

Registrering är Stängd! Läs mer >>

Fyll i anmälningsblanketten och tryck skicka. Blanketten skickas automatiskt till registration@amundsenrace.com

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsida. Bifoga gärna en bild på dig själv!

Anmälningsavgift Amundsen Race 2022

4.500,- SEK AR-320, 12-spann

4.000,- SEK AR-320, 8-spann

3.000,- SEK AR-170, 8-spann

Efter 15 januari 2022 höjes startavgiften

med 1.000,- SEK till 5.500,- SEK, resp. 5.000,- SEK och 4000,- SEK


Betala anmälningsavgiften

Din anmälan godkänns och annonseras på deltagarlistan först efter att startavgiften är betalad.
VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser. Startavgiften betalas till:

  • Jämtlandsfjällens slädhundklubb
  • Nordea, Sverige
  • Plusgiro: 685882-3
  • IBAN: SE57 9500 0099 6018 0685 8823
  • BIC Code (SWIFT): NDEASESS

Väntlistan och Återbetalning

Riktlinjer för eventuell väntlista: Vid mer än 50 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid eventuella återbud och föraren måste svara inom 48 timmer före 15 januari 2022 och inom 24 timmar efter 15 januari 2022. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till registration@amundsenrace.com

Vid fler än 50 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 1000.– SEK. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

T.o.m den 15 januari 2022 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 1000,- SEK vid avanmälan. Efter den 15 januari 2022 måste läkarintyg alternativt veterinärintyg på hela spannet lämnas till tävlingsledningen i original senast 14 dagar efter tävlingens sista dag för att kunna få 50% av startavgiften  återbetald.

Byte av förare eller klassbyte kostar 500,– SEK

Inför veterinärbesiktning

Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.

Tävlingen körs på egen risk, och den tävlande skall skriva under en försäkran som lämnas i sekretariatet i samband med utdelningen av nummerlappen. För mer information eller frågor kontakta: registration@amundsenrace.com

Blanketter