Anmälan Amundsen Race 2024

Anmälan öppnar den 8. oktober 2023

För att få starta i Amundsen Race måste du vara minst 18 år på startdagen, giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. För svenska förare gäller dessutom krav på ”Grönt kort”.

Anmälan är personlig och följer föraren ej spannet.

Instruktioner för att anmäla dig:

Anmälningsblanketten hittar du genom att klicka på link Anmälningsblankett.

(OBS: länken aktiveras och publiceras här den 2023.10.8 kl:12.00)

Anmälningsblankett

Fyll i anmälningsblanketten och tryck skicka. Blanketten skickas automatiskt till registration@amundsenrace.com

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsida. Bifoga gärna en bild på dig själv!

  • AR350 har status som SM Långdistans 2024
  • AR180 har status som SM Lång medeldistans 2024

SDSF är formellt arrangör för SM. Amundsen Race som genomför SM är
medarrangör och tillika teknisk arrangör

För deltagande vid SM krävs att den tävlande är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt (bevisbart) sedan två år i Sverige.

5.300,- SEK AR-350, 12-spann

4.800,- SEK AR-350, 8-spann

3.500,- SEK AR-180, 8-spann

Efter 15 december 2023 höjes startavgiften med 1.000,- SEK

Betala anmälningsavgiften

Din anmälan godkänns och annonseras på deltagarlistan först efter att startavgiften är betalad.
VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser. Startavgiften betalas till:

  • Jämtlandsfjällens slädhundklubb
  • Adress: Järvsand 340, 833 95, Strömsund
  • Bank: Nordea, Sverige
  • Plusgiro: 685882-3 (Betalningar från svenska banker)
  • Amundsen Race Swish numner: 123-1131804
  • Bankadress: Smålandsgatan 17, SE-105 71, Stockholm, Sverige
  • IBAN: SE57 9500 0099 6018 0685 8823
  • BIC Code (SWIFT): NDEASESS

Riktlinjer för eventuell väntlista: Vid fler än 30 anmälda lag i 180-klassen eller 25 i 350-klassen erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid eventuella återbud och föraren måste svara inom 48 timmar före 15 december 2023 och inom 24 timmar efter 15 december 2023. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till registration@amundsenrace.com

Vid fler anmälda spann är det datum på inbetalningskvittot som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 2.000.– SEK. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

T.o.m den 15 december 2023 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 2.000,- SEK vid avanmälan. Ingen återbetalning sker vid avanmälan efter den 15 december 2023 (OBS: inte ens vid sjukskrivning eller veterinärintyg). Deltagaren kan kolla in sin egen semester- och fritidsförsäkring.

Byte av förare eller klassbyte (båda efter skriftlig godkännande av styrelsen) kostar 500,– SEK

Inför veterinärbesiktning

Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.

Tävlingen körs på egen risk, och den tävlande skall skriva under en försäkran som lämnas i sekretariatet i samband med utdelningen av nummerlappen. För mer information eller frågor kontakta: registration@amundsenrace.com

Du kan fylla i blanketter online och ladda ner/skriva ut dem med ändringarna.

Efter att ha fyllt i formuläret nedan klicka på nedladdningspilen och välj ”Med dina ändringar” eller så kan du skriva ut det direkt från utskriftsskylten.