Spåret kommer kunna laddas ned till GPS innan start.


Amundsen Race 320

Out CheckpointIn CheckpointDistanceTotal Distance
Strömsund - StartUrsvattnet66 km66 km
UrsvattnetFjällsiktenca 95 km161 km
FjällsiktenNorråkerca 75 km236 km
NorråkerStrömsund - Finish102 kmca 338 km

Etapp 1: Strömsund (start) – Ursvattnet (checkpoint) 66 km  

Med start vid Hembygdsgården i Strömsund och spåret går vidare via Vattudalen och på egna spår till skoterled över till Malmsjön och vidare upp till Lövberga, vägövergång E45 på skoterled strax söder om Lövberga. Vidare på skoterled förbi Järvsand till Havsnäs och upp till Brännebacken. Vidare via Holmbodarna till checkpoint Ursvattnet.

AR 320 Etapp 1: Strömsund (start) – Ursvattnet (checkpoint)

Etapp 2: Ursvattnet (checkpoint) – Fjällsikten (checkpoint) ca, 95 km

Fran Ursvattet till Fattiggårdsbodarna, Kvällknäppen och över Ritjelsberget till Alanäs (väg 342-vägövergång) och vidare via Gubbhögen (väg 342-vägövergång) via Flåsjön till Siljeåsen. Sedan vidare till Skansnäset.

OBS: Samma spår som Etapp 2 AR 180, Se kartan på AR 180

Härifrån delar vi med AR180 och köra vidare till Fjällsikten. Mer information om denna del av leden kommer senare.


Etapp 3: Fjällsikten (checkpoint) – Norrråker (checkpoint) ca,75 km

Mer information om denna del av leden följer senare.


Etapp 4: Norråker (checkpoint – Målgång Strömsund, 102-107 km 

Första delen blir samma väg tillbaka, via Skansnäset och på skoterled till Siljeåsen, Gubbhögen och Alanäset och sen igen upp på Ritjelsberget. Därifrån vidare på skoterled tillbaks till Strömsund preliminärt via Ursvattnet, Järilsvattnet och Nördsjön. Åter en kuperad etapp över berget.

AR 320 Etapp 4: Norråker – Strömsund (mål)

Målgång vid norra stranden vid Vattudalen i Strömsund.

Totalt blir årets Amundsen Race 320 ca 338 km.Amundsen Race 170

Out CheckpointIn CheckpointDistanceTotal Distance
Strömsund - StartUrsvattnet66 km66 km
UrsvattnetNorråker63 km129 km
NorråkerFjällsikten - Finishca. 45 kmca 174 km


Etapp 1: Strömsund (start) – Ursvattnet (checkpoint) 66 km 

Med start vid Hembygdsgården i Strömsund och spåret går vidare via Vattudalen och på egna spår till skoterled över till Malmsjön och vidare upp till Lövberga, vägövergång E45 på skoterled strax söder om Lövberga. Sedan vidare på skoterled förbi Järvsand till Havsnäs och upp till Brännebacken. Vidare via Holmbodarna till checkpoint Ursvattnet.

AR 170 Etapp 1: Strömsund (start)- Ursvattnet (checkpoint)

Etapp 2: Ursvattnet (checkpoint) – Norråker (checkpoint) 63 km  

Fran Ursvattet till Fattiggårdsbodarna, Kvällknäppen och över Ritjelsberget till Alanäs (väg 342-vägövergång). Vidare via Gubbhögen (väg 342-vägövergång) via Flåsjön till Siljeåsen. Vidare till Skansnäset och checkpoint Norråker.

AR 170 Etapp 2: Ursvattnet (checkpoint) – Norråker (checkpoint)

Etapp 3: Norråker (checkpoint) – Fjällsikten (målgång) ca, 45 km  

Vi kör från Norråker till målgången vid Fjällsikten. Mer information kommer.

Målgång i Fjällsikten

Totalt blir årets Amundsen Race 170 ca 174 km.