Alla som skall köra Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race och/eller införa hundar till Sverige från andra länder har själv ansvar för att sätta sig in i de regler som är aktuella.

Läs mer˃˃˃ Information från Jordbruksverket

Läs mer˃˃˃ Information från Mattilsynet, Norge

Alla hundar som kommer utanför Sverige och Norge måste ha rabiesvaccin. Alla hundarna, oavsett från vilket land, måste vara vaccinerade mot valpsjuka, parvo och smittsam leversjukdom. 1:a gångs vaccinerade hundar får inte ha vaccin som är äldre än 1 år (365 dagar). Revaccinerade hundar (från andra dokumenterade vaccinationen på vaccinationskortet) får inte ha vaccin som är äldre än 4 år under tävlingen. Vaccinationen ska vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen. Vidare rekommenderas att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parainfluensa (kennelhosta).

Vad gäller avmaskning är kravet borta, då rävens dvärgbandmask under förra året konstaterats på ett antal lokaler i Sverige, som därmed inte kan betraktas som fritt från sjukdomen. Fortfarande rekommenderas dock hundar som kan ha varit i kontakt med smågnagare att avmaskas innan inresa till Sverige.

Från och med 1 maj 2013 gäller nya regler för hundar som reser från Sverige till Norge.

Hunden måste vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask. Avmaskning skall ske 1-5 dygn innan inresa till Norge, utföras av veterinär och dokumenteras i hundens pass.

Krav på avmaskning från Sverige gäller även till EU-länderna Finland, Storbritannien, Irland eller Malta. Avmaskning ska ske 24–120 timmar innan inresa och det är således inte längre möjligt att avmaska direkt innan gränspassage.

Veterinärer på Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race erbjuder detta kostnadsfritt för deltakere under förutsättning att föraren själv tillhandahåller avmaskningsmedel. (Vi rekommenderar att föraren själv medtar avmaskningsmedel då vi inte kan garantera att det finns tillräckligt i Apotekets sortiment i Strömsund.)

Eftersom loppet går genom Sverige gäller de svenska antidopningsbestämmelserna!

I utgångspunkt är alla mediciner för hundar samt doping av hundar och förare förbjudet. Om en deltagare blir ertappad med mediciner i släden, riskerar vederbörande att bli diskvalificerad. Många mediciner har dessutom karensregler, d.v.s. att de inte kan ges inom ett visst antal dagar före en tävling. För detaljer om medicinering av hundar finns mer information på www.skk.se. Vid nödvändig medicinering som är tillåten, vänligen kontakta domaren och säg till före tävlingen så att det inte blir något missförstånd. Observera att det svenska dopingreglemente är strängare än reglerna från IFSS.

Här kan du ta del av Nationellt dopingreglemente utfärdat av Svenska kennelklubben och bl.a. Svenska Draghundsportsförbundet. Kompleteras med ATC-förteckning med svenska läkemedelssubstanser.

Hundpass för varje enskild hund är obligatorisk vid införsel till Sverige från EU.

Från och med 29 december 2014 gäller nya regler i EU: Ytterligare information hittar du på Jordbruksverket hemsida här

Från och med 1 maj 2013: Vid inresa med fler än fem hundar till Norge krävs ett hälsocertifikat som utfärdas av veterinär godkänd av norska Mattilsynet. Certifkatet är giltigt i 4 månader. Före hemresa skall hunden besiktigas inom loppet av 24 timmar och veterinär skall notera i djurens pass att besiktning utförts.

Veterinärer på Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race erbjuder detta kostnadsfritt i nära anslutning till tävlingen. Anmälas vid incheckningen.