Senaste nytt i planering för AR 2017

posted in: News | 0

Lördag 13 augusti genomfördes kombinerad arbetsdag och möte för styrgruppen. Två medlemmar utöver styrgruppen slöt upp för att hjälpa till med förberedelser för en planerad tävling i februari 2017. Vi flyttade bl.a. material från Strömsund till Storåbränna, röjde sly och kontrollerade checkpoints området i Storåbränna. Vår ambition är att tävlingen ska kunna genomföras ungefär som tidigare år, men huvudlokalisation är runt Storåbränna. Där finns en säker snötillgång och en tillmötesgående by. Redan nu har vi fått positiv respons och förfrågningar av flera hundspannsförare. Jätteroligt tycker vi som arbetar med detta.

På styrgruppens möte beslutades att max. antal startande spann är 50 och det upprättas väntlista som vid tidigare tävlingar. Sen tidigare är det beslutat att löpet blir ca 300 km och det kommer finnas både 8 och 12-spann klass.

Spåransvarig är i dialog med Länsstyrelsen och andra involverade parter för planering av spåret. Målet är att det skall bli klart under september och vi kan öppna för anmälan 1 oktober 2016.

Positivt är det att Steinar Dagestad har tackat ja till uppdraget som chefsveterinär och han kommer tillsammans med styrgruppen sätta i hop ett kvalificerad veterinär team till tävlingsdagarna.

Ny sponsoransvarig blir Trude Austvik Wirén, ett för många redan känd namn då Trude är ägare till Åredalens Hund & Häst.

Vid nästa styrgruppsmöte kommer aktuella tävlingsregler ses över inför att anmälan öppnar. Mindre justeringar kan även ske senare och vill i så fall bli annonserad på hemsidan.

//Styrgruppen.