Meritering för siberian husky 2018

Amundsenrace 2018 är godkänd som meriterande tävling för Siberian Husky, dragprov 250+. Meriteringsregler är uppdaterad och nya regelverket hittar du här

Information till dig som startar med registrerade siberian husky på Amundsen Race.

Svenska Polarhundklubben, SPHK, är den svenska specialklubben för renrasiga siberian husky. Sedan många år tillbaks har SPHK tillsammans med Svenska Kennelklubben (SKK) arbetat fram meriteringsregler som visar att hunden är en god draghund.
SKK registrerar alla tävlingsresultat (enligt ett fastställt regelverk) för varje enskild siberian husky som tävlar på en godkänd tävling. Amundsen Race 2017 är en godkänd tävling och deltagande siberian husky spann skall nedanstående blankett lämnas i samband med registrering. Väljer en förare att inte lämna blanketten redovisas deltagaren som deltager med A-klass spann.

Anmälningsblankett.-Provtillfälle-2017-2021

Viktigt att blanketten är korrekt ifylld och överensstämmer med registrerade uppgifter på hunden i SKK, ex korrekt namn och chipnummer enligt stamtavla.

Ett spann kan endast bestå av renrasiga siberian husky registrerade i SKK, eller i av SKK erkänd utländsk kennelklubbs register.

 

OBS! För utlandsregistrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.

För godkännande av meritering gäller att tre spann med renrasiga siberian husky fullföljt hela tävlingen. Observera att även om du får starta med en hund på 18 månader på Amundsen Race, skall alla hundar i spannet vara minimum 2 år för att få kunna ingå i meriterings tillfället och få resultatet registrerad i SKK.

Avgiften för registrering är i 2017 inkluderad i startavgiften.

För Siberian Husky gäller ”dragprov 250+”.

Frågor angående meritering kontakta

secretary@amundsenrace.com