Vår medhjälpare

posted in: News | 0

Under flera års tid har Cia Sundkvist bidragit till att arrangera Amundsen Race, så även i år men i stället för att vara funktionär under tävlingsdagarna, valde hon att ställa upp med sitt spann i 8-spannsklassen. Hon tvingas tyvärr att bryta inför sista sträckan, vilket känns tråkigt eftersom hon verkade köra så förnuftigt.

Bättre lycka nästa gång Cia! Och tack för all hjälp fram till tävlingsdagarna!

Follow Amundsen Race:

Amundsen Mid Scandinavian Sled Dog Race - Strömsund

Latest posts from