Vår medhjälpare

posted in: News | 0

Under flera års tid har Cia Sundkvist bidragit till att arrangera Amundsen Race, så även i år men i stället för att vara funktionär under tävlingsdagarna, valde hon att ställa upp med sitt spann i 8-spannsklassen. Hon tvingas tyvärr att bryta inför sista sträckan, vilket känns tråkigt eftersom hon verkade köra så förnuftigt.

Bättre lycka nästa gång Cia! Och tack för all hjälp fram till tävlingsdagarna!