Uppdaterad spårinformation

posted in: News | 0

Under helgen har spåransvariga och tävlingsledare besiktad banan. Ut ifrån rådande snöbrist i området runt Strömsund är vi tyvärr tvungen att flytta hela tävlingen till området runt Storåbränna. Detta innebär att start, checkpoint och mål kommer bli i Storåbränna. Incheckning, veterinärbesiktning och förarmöte sker som planerad i Strömsund under fredagen.

Banan består av 3 etapper med en totalsträkning på 250-300 km och checkpointen blir i Storåbränna. Obligatoriska vilotiden blir på 10 timer plus utjämningstid där kan fördelas fritt av föraren på checkpoint Storåbränna 1 och Storåbränna 2.

Ytterligare och mer detaljerad information kommer under morgon dagen.