Spårinformation

posted in: News | 0

På grund av att vädret varit ovanligt milt för årstiden, kan vi bli tvungna att ändra på bansträckningen jämfört med den beskrivning som nu finns på hemsidan. I dagsläget lägger vi nu all vår energi på att planera ett spår till tävlingsdagarna där säkerheten för hundar och förare inte äventyras. All spårinformation kommer att läggas ut löpande på hemsidan.