Skärpade dopingregler

posted in: News | 0

Nya internationella regler leder till ändring i de nationella dopingreglerna.

OBS gäller från 1/1 2015

IFSS har från 1/1 2015 uppdaterade dopingregler. Beträffande behandling med könshormoner och därtill relaterade substanser är reglerna strängare än våra nationella och tar därför över även vid nationella tävlingar. Detta måste tas hänsyn till av alla som har hundar som tillförs sådana substanser t.ex. uppskjutande av löp, kemisk kastrering, kemisk abort och stopp av oönskad mjölkproduktion. Nedan en översättning av en del IFSS nya dopingregler, OBS det är legalt sett den engelska versionen som gäller.

6. Reproduktionshormoner, relaterade substanser samt deras ”releasing factors”, antagonister, modulerare och relaterade substanser som listas nedan:

Notera: För substanser som listas under a,b,c och d gäller en obligatorisk observationstid om minimum 28 dagar för att säkerställa att det inte finns någon uppenbar påverkan på hundens hälsa.  Ett veterinärintyg på detta krävs efter observationsperioden. OBS vid upprepad behandling krävs observationsperiod och intyg efter varje behandlingstillfälle.

Den tävlande måste när som helst under tävling kunna visa ett veterinärintyg eller ett intyg på blanketten ”Veterinary Medication Form 1” , med hundens chip nr samt med motivering av behandlingen. Dokumentet måste också visa att en veterinärkontroll gjorts av behandlande veterinär efter observationsperioden.

För detaljer gå in på länken ovan.