Registrering Amundsen Race 2023

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsida.

Skicka gärna med en bild på dig själv som vi kan använda på webbplatsen och i tidningen.


OBS: Frågor med en asterisk (*) är obligatoriska!