Registrering Amundsen Race 2024

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsida.

Skicka gärna med en bild på dig själv som vi kan använda på webbplatsen och i tidningen.

För deltagande på SM måste den tävlande vara svensk medborgare eller vara permanent bosatt (kontrollerbar) i Sverige i två år.


OBS: Frågor med en asterisk (*) är obligatoriska!