GPS tracking

posted in: News | 0

Just nu är det många av GPS trackare där inte har kontakt vi jobbar på att lösa det.

Alla spann har startat som plannerad och resultaservice kommer uppdateras löpande.

Follow Amundsen Race:

Amundsen Mid Scandinavian Sled Dog Race - Strömsund

Latest posts from