Dragning av startlistan 19 februari

posted in: News | 0

Förberedelserna för året Amundsenrace pågår för fullt och enligt plan.

Dragning och publisering av startlistan sker 19 februari. Vid påmelding eller klassbyte efter dragningen får spannet starta sist i sin klass.

PM med information kommer skickas till anmälda inom 1-2 veckor och så snart vi har spåret klar för nedladdning på GPS meddelas det här på hemsidan.

Live-GPS trackning kommer leveras av Track You som tidigare år.

Follow Amundsen Race:

Amundsen Mid Scandinavian Sled Dog Race - Strömsund

Latest posts from