GPS-spåren för kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på GPS-sida strax innan loppets start.

Amundsen Race 350

Checkpoint OutCheckpoint InDistanceTotal Distance
Strömsund - StartUrsvattnet (Wilderness CP)64 km64 km
UrsvattnetFjällsikten (Depot)96 km160 km
FjällsiktenNorråker (Depot)
4 hours mandatory rest
85 km245 km
NorråkerFjällsikten FinishApprox 105 km350 km

Starten går vid Hembygdsgården i Strömsund. Spåret går över Ströms Vattudal (sjö) till Ulriksfors där vi korsar vägen, därifrån följer vi egna spår som leder mot snöskoterlederna över Malmsjön i flera kilometer och vidare upp till byn Lövberga, där vi passerar väg E45. Därefter fortsätter vi på skoterleder förbi Järvsand (by). Härifrån efter 48 kilometer klättrar vi brant upp till Järvsand berget och sedan tillbaka ner igen ca 10 kilometer till riktning Havsnäs (by) och vi ska klättra brant upp igen till Brännebacken och sedan via snöskoterspår till Holmbodarna och sedan till vildmarken Checkpoint Ursvattnet (som ligger vid sjön).

AR 350 Stage 1 Start Strömsund – Chp. Ursvattnet
Elevation Profile

Från Ursvattnet börjar vi klättra upp till Fattiggårdsbodarna, Kvällknäppen och över Ritjelsberget (berget) till Alanäset (byn), med ytterligare en väg som korsar väg 342. Därifrån korsar vi Trångvattnet (Sjön) och följer det gamla snöskoterspåret vidare mot Gubbhögen (byn). ), där vi korsar väg 342 igen. Från Gubbhögen korsar vi Flåsjön ca 4 km till Siljeåsen (by). Härifrån följer vi våra egna vackra spår till Skansnäset där vi korsar sjön Tåsjö.

OBS: Fram till Tåsjö kommer AR180 och AR350 att följa samma spår.

Efter att ha korsat Tåsjö och vägkorsningen delar vi med AR180 och går vidare via skoterspåren till Checkpoint Fjällsikten där AR180 ska gå till checkpoint Norråker.

Stage 2 Chp. Ursvattnet – Chp. Fjällsikten

Vi går ut från checkpoint Fjällsikten (höjd 600m) och följer skoterleden ner mot Bellvik där vi korsar vägen och går över Bellvikssjön till Avaträsk via Avaträsksjön. Här korsar vi Borgavägen (var försiktig) och sedan efter 23km börjar vi för 5km brant klättring uppför Avaträskberget. Vi fortsätter att följa skoterleden till Svartklippen och mot Blaikfjället i ca 10 kilometer. Sedan går vi till vänster med lite klättring i 7 km. Sedan åker vi tillbaka ner till Östra-Ormsjö via Kallkällmyran. Vid Östra-Ormsjö efter 52km korsar vi sjön (Ormsjö) och följer snöskoterspåret med ca 5km klättring upp. Efter några kilometer lämnar vi skoterleden och följer vår egen spår mot Grubbmyran där vi går på snöskoterleden igen några kilometer efter att vi lämnat den igen och följer vår egen spår till Högnäset (73km) där vi kommer på Tåsjön. Vi följer leden på sjön ca 10 km till Checkpoint Norråker.

Stage 3 Chp. Fjällsikten – Chp Norråker
Elevation Profile

Sista etappen går vi norrut från kontrollpunkt Norråker och följer skoterlederna till Harrsjö och fortsätter följa spåret över flack terräng. Efter ca 27km är det en brant nedförsbacke till Högland där vi korsar vägen. Strax efter vägkorsningen går vi till höger och vi korsar en liten väg diagonalt och går tillbaka på skoterleden. Härifrån är det ca 8 km uppför till Blaikfjället (46km). Nu följer vi spåret över Blaikfjället i ca 14km där högsta punkten är ca 700m. Den här delen kan vara utmanande i dåliga väderförhållanden! Härifrån följer vi snöskoterleden 15 km tillbaka ner till Västra-Ormsjö där vi korsar sjön diagonalen till Lövstrand (80 km). Härifrån fortsätter vi att följa skoterleden ca 25 km till målet i Fjällsikten.

Målgång Fjällsikte – Tåsjöberget

Totalt blir årets Amundsen Race 350 ca 350 km.

Stage 4 Norråker – Fjällsikten Finish
Elevation Profile


Amundsen Race 180

Checkpoint OutCheckpoint InDistanceTotal Distance
Strömsund - StartUrsvattnet (Wilderness CP)64 km64 km
UrsvattnetNorråker (Depot)
4 Hours mandatory rest
65 km129 km
NorråkerFjällsikten - Finish50 km179 km

Starten går vid Hembygdsgården i Strömsund. Spåret går över Ströms Vattudal (sjö) till Ulriksfors där vi korsar vägen, därifrån följer vi egna spår som leder mot snöskoterlederna över Malmsjön i flera kilometer och vidare upp till byn Lövberga, där vi passerar väg E45. Därefter fortsätter vi på skoterleder förbi Järvsand (by). Härifrån efter 48 kilometer klättrar vi brant upp till Järvsand berget och sedan tillbaka ner igen ca 10 kilometer till riktning Havsnäs (by) och vi ska klättra brant upp igen till Brännebacken och sedan via snöskoterspår till Holmbodarna och sedan till vildmarken Checkpoint Ursvattnet (som ligger vid sjön).

AR 350 Stage 1 Start Strömsund – Chp. Ursvattnet
Elevation Profile

Från Ursvattnet börjar vi klättra upp till Fattiggårdsbodarna, Kvällknäppen och över Ritjelsberget (berget) till Alanäset (byn), med ytterligare en väg som korsar väg 342. Därifrån korsar vi Trångvattnet (Sjön) och följer det gamla snöskoterspåret vidare mot Gubbhögen (byn). ), där vi korsar väg 342 igen. Från Gubbhögen korsar vi Flåsjön ca 4 km till Siljeåsen (by). Härifrån följer vi våra egna vackra spår till Skansnäset där vi korsar sjön Tåsjö och sedan upp till checkpoint Norråker där AR350 fortsätter till checkpoint Fjällsikten.

OBS: Fram till Tåsjö kommer AR180 och AR350 att följa samma spår.

Stage 2 Chp. Ursvattnet – Chp. Norråker
Elevation Profile

Från Checkpoint Norråker åker vi ut norrut på skoterspåret. Efter ca 7 km går vi direkt av skoterleden och följer vår egen spår runt Gåraträsksjön ca 8 km där vi återvänder på skoterleden som vi fortsätter att följa till mål i Fjällsikten.

Totalt blir årets Amundsen Race 180 ca 179 km.

Stage 3 Chp. Norråker – Finish Fjällsikten
Elevation Profile

GPS-spåren för kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på GPS-sida strax innan loppets start.

Amundsen Race 350

Checkpoint OutCheckpoint InDistanceTotal Distance
Strömsund - StartUrsvattnet (Wilderness CP)64 km64 km
UrsvattnetFjällsikten (Depot)96 km160 km
FjällsiktenNorråker (Depot)
4 hours mandatory rest
85 km245 km
NorråkerFjällsikten FinishApprox 105 km350 km

Starten går vid Hembygdsgården i Strömsund. Spåret går över Ströms Vattudal (sjö) till Ulriksfors där vi korsar vägen, därifrån följer vi egna spår som leder mot snöskoterlederna över Malmsjön i flera kilometer och vidare upp till byn Lövberga, där vi passerar väg E45. Därefter fortsätter vi på skoterleder förbi Järvsand (by). Härifrån efter 48 kilometer klättrar vi brant upp till Järvsand berget och sedan tillbaka ner igen ca 10 kilometer till riktning Havsnäs (by) och vi ska klättra brant upp igen till Brännebacken och sedan via snöskoterspår till Holmbodarna och sedan till vildmarken Checkpoint Ursvattnet (som ligger vid sjön).

AR 350 Stage 1 Start Strömsund – Chp. Ursvattnet
Elevation Profile

Från Ursvattnet börjar vi klättra upp till Fattiggårdsbodarna, Kvällknäppen och över Ritjelsberget (berget) till Alanäset (byn), med ytterligare en väg som korsar väg 342. Därifrån korsar vi Trångvattnet (Sjön) och följer det gamla snöskoterspåret vidare mot Gubbhögen (byn). ), där vi korsar väg 342 igen. Från Gubbhögen korsar vi Flåsjön ca 4 km till Siljeåsen (by). Härifrån följer vi våra egna vackra spår till Skansnäset där vi korsar sjön Tåsjö.

OBS: Fram till Tåsjö kommer AR180 och AR350 att följa samma spår.

Efter att ha korsat Tåsjö och vägkorsningen delar vi med AR180 och går vidare via skoterspåren till Checkpoint Fjällsikten där AR180 ska gå till checkpoint Norråker.

Stage 2 Chp. Ursvattnet – Chp. Fjällsikten

Vi går ut från checkpoint Fjällsikten (höjd 600m) och följer skoterleden ner mot Bellvik där vi korsar vägen och går över Bellvikssjön till Avaträsk via Avaträsksjön. Här korsar vi Borgavägen (var försiktig) och sedan efter 23km börjar vi för 5km brant klättring uppför Avaträskberget. Vi fortsätter att följa skoterleden till Svartklippen och mot Blaikfjället i ca 10 kilometer. Sedan går vi till vänster med lite klättring i 7 km. Sedan åker vi tillbaka ner till Östra-Ormsjö via Kallkällmyran. Vid Östra-Ormsjö efter 52km korsar vi sjön (Ormsjö) och följer snöskoterspåret med ca 5km klättring upp. Efter några kilometer lämnar vi skoterleden och följer vår egen spår mot Grubbmyran där vi går på snöskoterleden igen några kilometer efter att vi lämnat den igen och följer vår egen spår till Högnäset (73km) där vi kommer på Tåsjön. Vi följer leden på sjön ca 10 km till Chehkpoint Norråker.

Stage 3 Chp. Fjällsikten – Chp Norråker
Elevation Profile

Sista etappen går vi norrut från kontrollpunkt Norråker och följer skoterlederna till Harrsjö och fortsätter följa spåret över flack terräng. Efter ca 27km är det en brant nedförsbacke till Högland där vi korsar vägen. Strax efter vägkorsningen går vi till höger och vi korsar en liten väg diagonalt och går tillbaka på skoterleden. Härifrån är det ca 8 km uppför till Blaikfjället (46km). Nu följer vi spåret över Blaikfjället i ca 14km där högsta punkten är ca 700m. Den här delen kan vara utmanande i dåliga väderförhållanden! Härifrån följer vi snöskoterleden 15 km tillbaka ner till Östra-Ormsjö där vi korsar sjön diagonalen till Lövstrand (80 km). Härifrån fortsätter vi att följa skoterleden ca 25 km till målet i Fjällsikten.

Målgång Fjällsikte – Tåsjöberget

Totalt blir årets Amundsen Race 350 ca 350 km.

Stage 4 Norråker – Fjällsikten Finish
Elevation Profile


Amundsen Race 180

Checkpoint OutCheckpoint InDistanceTotal Distance
Strömsund - StartUrsvattnet (Wilderness CP)64 km64 km
UrsvattnetNorråker (Depot)
4 Hours mandatory rest
65 km129 km
NorråkerFjällsikten - Finish50 km179 km

Starten går vid Hembygdsgården i Strömsund. Spåret går över Ströms Vattudal (sjö) till Ulriksfors där vi korsar vägen, därifrån följer vi egna spår som leder mot snöskoterlederna över Malmsjön i flera kilometer och vidare upp till byn Lövberga, där vi passerar väg E45. Därefter fortsätter vi på skoterleder förbi Järvsand (by). Härifrån efter 48 kilometer klättrar vi brant upp till Järvsand berget och sedan tillbaka ner igen ca 10 kilometer till riktning Havsnäs (by) och vi ska klättra brant upp igen till Brännebacken och sedan via snöskoterspår till Holmbodarna och sedan till vildmarken Checkpoint Ursvattnet (som ligger vid sjön).

AR 350 Stage 1 Start Strömsund – Chp. Ursvattnet
Elevation Profile

Från Ursvattnet börjar vi klättra upp till Fattiggårdsbodarna, Kvällknäppen och över Ritjelsberget (berget) till Alanäset (byn), med ytterligare en väg som korsar väg 342. Därifrån korsar vi Trångvattnet (Sjön) och följer det gamla snöskoterspåret vidare mot Gubbhögen (byn). ), där vi korsar väg 342 igen. Från Gubbhögen korsar vi Flåsjön ca 4 km till Siljeåsen (by). Härifrån följer vi våra egna vackra spår till Skansnäset där vi korsar sjön Tåsjö och sedan upp till checkpoint Norråker där AR350 fortsätter till checkpoint Fjällsikten.

OBS: Fram till Tåsjö kommer AR180 och AR350 att följa samma spår.

Stage 2 Chp. Ursvattnet – Chp. Norråker
Elevation Profile

Från Checkpoint Norråker åker vi ut norrut på skoterspåret. Efter ca 7 km går vi direkt av skoterleden och följer vår egen spår runt Gåraträsksjön ca 8 km där vi återvänder på skoterleden som vi fortsätter att följa till mål i Fjällsikten.

Totalt blir årets Amundsen Race 180 ca 179 km.

Stage 3 Chp. Norråker – Finish Fjällsikten
Elevation Profile