Hanna Smedstad, Huvudveterinär, Sverige

Hanna Smedstad, från Sverige, är chefsveterinär på 2018 års upplägg av Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race.
Han har flera års erfarenhet från både Femund- och Finnmarksløpet, Polardistans och Amundsen raca senast i 2017.

 

Veterinärer kommer att se efter hundarnas bästa, från det att hundarna besiktigas dagen innan tävlingsstart till dess att spannen kommer i mål. Veterinärerna kommer att finnas tillhands för förare och hundar på varje checkpoint där de kan ge professionella råd och vägledning till varje förare. Hundar som tagits ur tävling tillses av veterinär på plats och kan få behandling om det behövs. När sista spannet har passerat mållinjen utser veterinärerna föraren som de anser tog bäst hand om sina hundar under den 30 mil långa tävlingen. ”Best dog care” priset är ett mycket uppskattat inslag i samband med prisutdelningen och vinnaren av priset åker alltid hem som en enormt stolt förare.

2018 Veterinärteamet

Hanna Smedstad – Huvudveterinär – Norge

Sergio Maffi – Italien

Kristin Sandstad, Sverige