Nya banbeskrivning 2017

Etapp 1. Start Storåbränna – Checkpoint Storåbränna 1 – ca 102 km

Blandat skoterled och oplogad skogsbilväg. Delvis kuperad.

Spåret följer till en början markerad skoterled förbi Öjarssjön. Därefter blir det blandad körning på oplogad skogsväg och myrstråk och mer oplogad skogsväg tills man når Siverflykojan. Där viker spåret in i naturreservat där vi kör på dispens, tills man åter kommer in på markerad skoterled vid Lill Fulvurn och följer den sedan ner till Storåbränna.

Kartbild på etapp 1:

Etapp 1 Öjarn-Skalet-Siverflyn-Styggråkojan

 

Etapp 2. Checkpoint Storåbränna 1 – Checkpoint Storåbränna 2 – ca 84 km

Blandat markerad skoterled och skogsvägar. Delvis kuperad.

Spåret följer markerad skoterled från Storåbränna till Öjarn. Därefter kör vi västerut mot Lakavattnet, strax efter att ha passerat Storån viker leden söder tillbaka mot Storåbränna. Vid bygdegården följs leden söderut mot Ålåsen. I Ålåsen vänder spåret åter norrut och Tjärnafjället, söder om Lakavattnet viker spåret av mot öst och Storåbränna. I Storåbränna kommer man in vid bygde gården, följer leden ner över Storåan och upp genom byen till checkpointen.

Kartbild etapp 2:

Etapp 2 Styggråkojan-lakavattnet-Ålåsen-Tjärnafjället

Etapp 3. Checkpoint Storåbränna 2 – MÅL Storåbränna  – ca 102 km

Blandat markerad skoterled och skogsvägar. Delvis kuperad.

Spåret följer markerad skoterled från Storåbränna till Öjarn. Därefter kör vi västerut mot Lakavattnet upp i lågfjällsterräng i vackra Hotagens naturreservat. Vi kör över fjällsjöarna Bävervattnet och Trollsvattnet, vid Häbersflyerna följs skoterleden söderut mot Nils-Jonsavattnet, Stor-Fosksvattnet och mot Tjärnafjällsjön, därefter viker leden mot norr över Tjärnafjället och följer samma spår som etapp 2 till målet i Storåbränna.

Kartbild etapp 3:

Etapp 3 styggråkojan-Lakavattnet-Trollsvattnet-NilsJonsav-Tjärnafjället

 

Totalt ca. 290 km

Spåret kan laddas ned till GPS